Workshop – In cautarea sinelui pierdut

Speaker: Matei Alexandru, profesor de Raja Yoga

Data: Sambata, 18 Februarie 2017, ora: 17:30-18:20, Sala B

Pentru a reuși să medităm, este important să înțelegem în primul rând CINE meditează. Deși în viață căutăm liniștea și pacea, cădem adesea în capcana agitației și neliniștii, sub influența propriei noastre minți, ea fiind responsabilă de toată suferința, necazul și supărarea ce ne domină. Dar pentru aceasta, ca prim pas, este foarte importantă cunoașterea de sine : „Cine sunt eu?” Meditația este de fapt descoperirea lumii noastre interioare, pe parcursul căreia, cu ajutorul concentrării, ne vom cunoaște gândurile, ne vom înțelege sentimentele și modul nostru de a ne raporta la lucruri și situații, precum și motivațiile, intențiile

Meditatia Raja Yoga – Brahma Kumaris

La ce serveste meditatia?
workshop-matei-alexandru-brahma-kumarisRăspunsul la această întrebare este legat de tipul de medita ț ie practicat sau de scoala spirituală prin care am fost in ițiați la meditație. O serie de aspecte, cum ar fi capacitatea de a păstra o anumită distantă fată de mediul său înconjurător, accesul la tăcerea interioară si prin aceasta la legătura cu sinele, o vindecare însotită de o stare de relaxare si confort sunt comune pentru mai multe practici meditative.
Meditatia practicată de către Brahma Kumaris se bazează pe cunoa sterea sufletului si recunoa sterea Divinitătii Supreme. Ea urmăre ste să stabilească o legătură între ele si să facă această conexiune constantă.

Deoarece fluxul de energie care circulă între Tată si copil este o energie “de foc”, această conexiune purifică sufletul, adică, prin puterea primită se elimină legăturile cu materia, vizibile prin toate formele noastre de slăbiciuni. Și pentru că acest curent este, de asemenea, o energie “de apă”, el aduce energia si mângâierea dragostei si spală necazurile noastre.
Această energie este de asemenea lumină; legătura dintre sine si Dumnezeu deschide al
treilea ochi al cunoa sterii si permite să ne întelegem pe noi în sine si să întelegem filmul în care noi evoluăm în chip de actori.

Între Fiinta Supremă, Atotputernicul, Oceanul de pace si de dragoste, Oceanul de cunoastere, puritate si fericire, precum si sufletele, copiii Lui, de aceea si natură spirituală, dar epuizati de sederea lor în materie, în corpuri, se creează o relatie care combină toate formele de dragoste, îngrijire, educatie si care îsi propune să regăsească împlinirea sufletului uman.
Împlinirea este atunci când sufletul si-a recucerit suveranitatea si împărătia sa interioară, puterile si virtutile sale spirituale, controlul mintii si al simturilor sale. Raja Yoga Brahma Kumaris permite astfel reinstaurarea adevăratei noastre naturi divine si originare. A deveni rege necesită o lungă muncă cu sinele, o practică regulată, chiar constantă, atât în meditatie cât si în studiu. Atentia purtată asupra atitudinii si comportamentului nostru, vizibil si invizibil, devine un mod de viață. Aceasta este lucrarea Creatorului asupra creatiei.

Matei Alexandru – profesor de Raja Yoga
Strada Polona nr. 21, sc. A, et. 2, ap. 15, Sect. 1 Bucuresti
Telefoane : 021 667 65 36 sau 0721 675 430.