Workshop Astrologia din perspectiva octavelor planetare

Speaker: Astrolog Minerva

Data: Vineri 19 Februarie 2016 | Ora: 15:00 – 15:50 | Sala A

Doresc sa particip

Înainte de a explora ce înseamnă teoria octavelor planetare, haideţi să încercăm o definiţie a acesteia, cea mai simplă fiind formularea două planete aflate, din punct de vedere energetic, într-o relaţie de reciprocitate; relaţia trebuie privită de jos în sus, capătul de sus, superior, reprezintând principiul abstract iar capătul de jos, inferior, mijlocul de aplicare a acestui principiu. Sau, ne putem raporta la Octava superioară pentru a descrie finalitatea unei acţiuni şi revenirea la punctul iniţial, în timp ce octava inferioară este mijlocul prin care se produce acţiunea şi locul unde are loc aceasta. Ideea de octave planetare s-a dezvoltat odată cu descoperirea celor trei planete exterioare: Uranus, Neptun, Pluto.